Thursday, November 11, 2010

GOYANG DOMBRET

Ikka Bella H.Ukat S.

Goyang Dom..bret…. Goyang Dombret.
Goyang Dom..bret…. Goyang Dombret.
Kang Dadang paling kasep,
Saya suka akang suka sekali.
Bang Mandor paling ganteng.
Saya demen abang demen sekali.
Ayo dong kang bergoyang, biar saya temenin.
Jangan lupa sawernya, buat tambahan saya.
Makin banyak sawerannya…….
Makin asyik goyangannya.
Goyang Dom..bret…. Goyang Dombret.
Goyang Dom..bret…. Goyang Dombret.

Saya sinden cuma nyanyi,
silahkan abang bergoyang.
Walau harus pulang pagi,
Asal saja abang senang.

Saya sinden cuma nyanyi,
Tapi banyak yang menggoda,
Harus bisa jaga diri supaya jangan ternoda.
Nang ning nang ning nung……..
Nang ning nang ning nung……..
Nang ning nang ning nang ning nung……..
Nang ning nang ning nang ning nung……..

No comments:

Post a Comment