Thursday, November 11, 2010

CITRA CINTA

Di hiasi alam manusia kini.
Dengan cinta sebagai rahmatNya.
Agar dapat hidup berkasih sayang.
Laki-laki dan perempuan.
Agar dapat mengembangkan keturunan.
Demi penerus perjuangan.
Begitulah Tuhan meletakkan.
Nilai cinta dalam kesucian.
Jadi janganlah kau menyalah gunakan.
S’bagai pemuas nafsu setan.
Dan juga jangan cinta kau jadikan.
Alas pemuas kerusakkan.

Bila datang rasa cinta
hati-hati dan waspada.
Jaga, pelihara serta kuasailah.
Sehingga sampai waktunya
halal bagimu berdua.
Bila hidup cinta tiba dibikin nikah.
Banyak sudah tunas-tunas muda.
Berguguran sebelum berkembang.
Korban dari nafsu birahi durjana.
Yang mengatas namakan cinta.
Syukurilah anugrah cinta.
Peliharalah nilai citra cinta.

No comments:

Post a Comment