Wednesday, November 10, 2010

BULAN PURNAMA

T : 140 Iis Dahlia Zakaria & Lilies Suryani

Ma..lam indah bu..lan Purnama.
Kududuk ber..du…a.
Bulan bintang yang berta..bur-an..
turut menyak..si..kan...
Malam itu, tak ‘kan kulupa.
Pertama bertemu.
Rasa hati tiada bertanya…..
Hanya pandangan mesra.

Pujaanku, ooh… pujaanku
Ku cinta padamu….
Pujaanku, ooh… pujaanku
Ku cinta padamu….
Berikanlah.. kasih mesra…
Hanyalah untukku.

No comments:

Post a Comment